Op de verpakking van isolatiemateriaal staan verschillende waardes. Deze waardes vertellen iets over de mate waarin isolatiemateriaal in staat is om kou en warmte te weren. De isolatiewaarde van isolatiemateriaal geeft aan hoe goed het materiaal isoleert. Door goed isolatiemateriaal blijft de temperatuur in ruimtes beter gereguleerd.Daarom is de isolatiewaarde belangrijk bij isolatieprojecten.Isolatiewaarde is overigens van toepassing op materiaal, maar ook op een heel gebouw.

Wat betekenen de letters en getallen voor een isolatiewaarde?

Al deze verschillende waardes worden uitgedrukt in getallen en letters. Voor veel mensen is het onduidelijk wat deze letters en cijfers precies betekenen. Daarom leggen we eerst uit waar al die cijfers en letters voor staan.

R-waarde of R-d waarde
De R- waarde is het isolatievermogen van materiaal. Hoe hoger de R-waarde hoe beter het materiaal isoleert. De R-waarde is van toepassing op de isolatiewaarde van onder andere dubbelglas, wanden, vloeren en daken. De R-waarde (thermische weerstand) van een materiaal geeft aan hoe goed deze bestand is tegen het transport van warmte. Deze R-waarde gebruikt men in Nederland om de isolatiewaarde van een constructie aan te geven (de d staat voor declared).

Rc-waarde
De Rc-waarde is van toepassing bij isolatiemateriaal dat uit meerdere isolatielagen bestaat. Deze lagen versterken elkaar in het isolerende proces. Samen vormen al deze lagen de isolatiewaarde. Hoe hoger de Rc-waarde, des te hoger de isolatiewaarde is.

U-waarde
De U-waarde geeft aan hoeveel warmte er per vierkante meter per seconde ontsnapt. In tegenstelling tot de R-waarde en de Rc-waarde betekent een lage U-waarde juist een hogere isolatiewaarde. De U-waarde geeft dan ook goed weer of een muur wel of niet goed geïsoleerd is.

Lamda-waarde
De lamda-waarde geeft aan hoe goed het materiaal warmte geleidt. Een lage waarde geeft aan dat er weinig warmte door dit materiaal verloren gaat en de isolatiewaarde dus beter is. De Lamda-waarde wordt ook regelmatig aangeduid als de L-waarde. Ook wordt deze waarde weleens aangeduid met een 'λ', de Griekse letter voor de L.

De K-waarde
Des te beter een pand of een huis geïsoleerd is, des te lager de K-waarde is. De K-waarde geeft de totale gemiddelde isolatiewaarde van een kantoorpand, gebouw of woning aan. Met behulp van de K-waarde weet men hoe goed onder andere de vloer, het dak, de wanden en puien geïsoleerd zijn. Een isolatiebedrijf of isolatiedeskundige kan de exacte K-waarde van een gebouw berekenen.


De isolatiewaarde van sandwichpanelen

De isolatiewaarde van sandwichpanelen wordt aangegeven in U-waarde. Bij een sandwichpaneel wordt via de U-waarde aangegeven hoeveel warmte er wordt doorgelaten per vierkante meter sandwichpaneel, per graad temperatuurverschil. De U-waarde van een sandwichpaneel geeft dus eigenlijk aan hoeveel graden warmte of kou er verloren gaat. Hoe hoger de U-waarde van een sandwichpaneel, des te meer warmte of kou verloren gaat. Het is dus belangrijk om de U-waarde van sandwichpanelen te weten, om de isolatiewaarde vast te stellen.

Hoe wordt de U-waarde van een sandwichpaneel berekend?

De U-waarde van een sandwichpaneel wordt uitgedrukt in W/m2K. De hoeveelheid warmte (W) die verloren gaat, per vierkante meter (m2), bij een temperatuurverschil van één graad Kelvin (K).

De isolatiewaardes van isolatieplaten

Een isolatieplaat bestaat uit een laag isolerend materiaal zoals hardschuim, PIR of PUR, afgewerkt met een dunne afdeklaag. Op de verpakking van isolatieplaten staan ook verschillende waardes. Deze waardes vertellen iets over de mate waarin de isolatieplaten in staat zijn om kou en warmte te weren. De meestgebruikte isolatiewaarde bij isolatieplaten zijn de Rd-waarde en de Rc-waarde.

Hoe wordt de isolatiewaarde van isolatieplaten berekend?

De R-waarde (thermische weerstand) van een materiaal geeft aan hoe goed deze bestand is tegen het transport van warmte. Deze R-waarde gebruikt men in Nederland om de isolatiewaarde van een constructie aan te geven (de d staat voor declared). De Isolatiewaarde van een dak of een gevel heeft altijd een specifieke Rd-waarde.

De Rd-waarde van een isolatieplaat wordt net als de U-waarde van een sandwichpaneel uitgedrukt in W/m2K. De hoeveelheid warmte (W) die verloren gaat, per vierkante meter (m2), bij een temperatuurverschil van één graad Kelvin (K). Een hogere R-waarde, of Rd-waarde, betekent dat de isolatieplaten warmte beter vasthouden. De Rd-waarde van een isolatieplaat berekent u als volgt; deel de dikte van de isolatielaag (in meter) door de isolatiewaarde van het materiaal (λ-waarde).

Verschil in isolatiewaarde tussen isolatieplaten en sandwichpanelen

Juist omdat sandwichpanelen koudebruggen volledig wegnemen in tegenstelling tot traditioneel metselwerk in combinatie met isolatieplaten, hebben sandwichpanelen vaak een hogere isolatiewaarde dan isolatieplaten. Wat exact het verschil in isolatiewaarde is, tussen een sandwichpaneel en een isolatieplaat, is sterk afhankelijk van het type isolatieplaat of sandwichpaneel dat gebruikt wordt.

Toch zijn isolatieplaten en sandwichpanelen beiden geschikte opties om een gebouw mee te isoleren. Welke van deze twee opties is de beste keuze voor een isolatieproject? Om een materiaalkeuze te maken, leggen we eerst het verschil Desuit tussen sandwichpanelen en isolatieplaten.

Allereerst zijn er duidelijke verschillen in de afwerking van sandwichpanelen en isolatieplaten. Een sandwichpaneel bestaat namelijk uit aluminium of stalen panelen met daartussen een laag isolerend materiaal. De buitenste panelen sandwichen deze isolerende laag. Een isolatieplaat bestaat uit ėėn laag isolerend materiaal, zoals Resol, hardschuim of PIR, met daaroverheen een dunne laag als cachering.

Een nog groter verschil tussen isolatieplaten en sandwichpanelen zit in de manier waarop ze worden verwerkt in een pand. In de traditionele bouw wordt voornamelijk gebruikgemaakt van isolatieplaten in combinatie met metselwerk. Het bouwen met sandwichpanelen levert in tegenstelling tot isolatiepanelen veel voordelen op. Sandwichpanelen zijn als het ware geïsoleerde panelen die semi-prefab worden geleverd op de bouwplaats. Om te bouwen met sandwichpanelen is geen metselwerk meer nodig. De buitenste wanden zijn namelijk al afgewerkt met staal of aluminium en verkrijgbaar in verschillende coatings.

Traditioneel metselwerk kost veel tijd. Het is een nauwkeurige klus, die goed uitgevoerd dient te worden. In sommige gevallen is metselwerk niet goed bestand tegen diverse weersinvloeden. Bouwen met sandwichpanelen resulteert in een goede luchtdichtheid van het gebouw. Ook zijn sandwichpanelen de ideale oplossing tegen koudebruggen. Sandwichpanelen sluiten goed op elkaar aan en zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte luchtdichting, waardoor ze eenvoudig luchtdicht worden gemonteerd.

Juist omdat sandwichpanelen koudebruggen volledig wegnemen in tegenstelling tot traditioneel metselwerk in combinatie met isolatieplaten, hebben sandwichpanelen een hogere isolatiewaarde dan isolatieplaten.

Benodigde isolatie voor een project bepalen

In 2012 is in het bouwbesluit vastgelegd waar de thermische isolatie van een gebouw aan moet voldoen. Deze richtlijnen gelden voor vrijwel alle gebouwen waar langdurig mensen in verblijven, zoals scholen, kantoren, winkels, productiebedrijven, maar ook woningen. Het bouwbesluit maakt een onderscheid tussen de minimale isolatiewaarde bij nieuwbouw en bij renovatie.

Bij het isoleren van een gebouw gelden de volgende minimale Rc-waardes:

Constructie 

Nieuwbouw 

Renovatie 

Gevels 

Rc 4,7 m2K/W

Rc 1,4 m2K/W

Daken

Rc 6,3 m2K/W

Rc 2,1 m2K/W

Vloeren 

Rc 3,7 m2K/W

Rc 2,6 m2K/W

Onder nieuwbouw vallen alle volledig nieuw te bouwen woningen en andere panden gezien, maar ook aan/opbouwen vallen onder nieuwbouw. Bijvoorbeeld bij het uitbouwen van een woning of het plaatsen van een dakkapel en verbouwingen waar minimaal 25 % van de totale oppervlakte wordt gewijzigd of vergroot. Is de verbouwing kleiner dan 25 %? Dan geldt de renovatierichtlijn.

De Rc-waarde berekenen

Het berekenen van de Rc-waarde is behoorlijk ingewikkeld. Het gaat namelijk verder dan het optellen van de afzonderlijke Rd-waardes van de verschillende materialen die in een pand zijn gebruikt. U moet namelijk niet alleen rekening houden met isolatiemateriaal, maar ook met alle andere bouwmaterialen, eventuele luchtlagen en correctiefactoren die voortkomen uit bevestigingsmaterialen en koudebruggen. De berekening van de Rc-waarde ziet er als volgt uit:

           ΣRm + Rsi + Rse
Rc =    ________________  - Rsi - Rse

                    (1 + α)

Rm = Warmteweerstand van alle verschillende materialen in de constructie
Rsi = Warmteovergangsweerstand (binnen / surface interior)
Rse = Warmteovergangsweerstand (buiten / surface exterior)
α = Correctiefactor

Voor de ‘Rsi’, ‘Rse’ en de ‘α’ kunt u de in het bouwbesluit geformuleerde standaardwaarden gebruiken.

Meer weten over isolatiewaarde?

Wilt u meer weten over isolatiewaarde, of zoekt u het juiste isolatiemateriaal voor uw project? De specialisten bij Kuras denken graag met u mee. Neem contact met ons op of kom langs in onze showroom.