Trapeziumplaat gevel 45/900

Beschrijving

Het meest symmetrische trapeziumprofiel uit het SAB assortiment is de unieke SAB 45/900.

Staal

mm kg/m2
0,63 6,87
0,75 8,18
0,88 9,59
1,00 10,90


S-320 GD+Z-275 / Magizinc®/ Galvalloy®Staalkwaliteit

Brandgedrag

Onbrandbaar Klasse A1 volgens EN 13501-1

Normen

Productie volgens ISO 9001 en ISO 14001
CE-markering en prestatieverklaring volgens EN 14782
Toleranties volgens de MDG/EPAQ-richtlijnen
Staalkwaliteit volgens EN 10346
Coatingkwaliteit volgens EN 10169

Specificaties