Artikel 11. Retourzendingen

De consument heeft het recht zijn bestelling binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling zonder opgave van reden te retourneren onder de voorwaarden dat het product:

  1. compleet, schoon en onbeschadigd is,
  2. uit de voorraad van de ondernemer is geleverd en in de onbeschadigde, originele verpakking is verpakt.
  3. Het retourrecht is uitgesloten voor materialen die voor de consument op maat zijn gemaakt of door de ondernemer voor de consument zijn ingekocht.
  4. De consument die gebruik wenst te maken van voornoemd retourrecht dient contact met de ondernemer op te nemen via info@kuras.nl.
  5. De vrachtkosten en retourkosten (waaronder doch niet uitsluitend de verzendkosten) komen voor rekening van de consument en worden door de ondernemer niet vergoed.
  6. Indien de geretourneerde bestelling voldoet aan de voorwaarden die in dit artikel zijn genoemd, betaalt de ondernemer binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending het door de consument betaalde bedrag minus de (oorspronkelijke) vracht- en retourkosten terug.