Puntprofiel gevel 50/1000 (600-400)

Beschrijving

Staal

mm kg/m2
0,75 7,30
0,88 8,57

StaalkwaliteitLet op: Dit profiel bestaat uit twee delen. Vanwege het slitten van basismateriaal moet iedere bestelling bestaan uit gelijke aantallen en lengten van de twee profielen.

  • Aanbevolen maximum lengte 7 meter
  • Er is geen belastingtabel voor de punt- en speciale profielen

S-320 GD+Z-275 / Magizinc® / Galvalloy®

Overspanningen

Voor het verkrijgen van een zo vlak mogelijke gevel raden wij een maximale overspanning aan van 1500 mm. Deze overspanning is geldig tot een gebouwhoogte van 15 meter in alle  windgebieden en uitgaande van een onbebouwde omgeving. Aanbevolen maximale lengte 7 meter.

Brandgedrag

Onbrandbaar Klasse A1 volgens EN 13501-1

Normen

Productie volgens ISO 9001 en ISO 14001
Toleranties volgens de MDG/EPAQ-richtlijnen
Staalkwaliteit volgens EN 10346
Coatingkwaliteit volgens EN 10169

Specificaties