Plankprofiel gevel 23/250

Beschrijving

Staal

mm kg/m2
0,75 9,81
0,88 11,51
  • In 0,75 mm alleen in Colorcoat HPS200 Ultra mogelijk, in 0,88 mm in beperkt kleurassortiment beschikbaar
  • Minimale lengte 1 meter
  • Aanbevolen maximum lengte 7 meter

Staalkwaliteit

S-320 GD+Z-275 / Magizinc® / Galvalloy®

Overspanning

Voor het verkrijgen van een zo vlak mogelijke gevel raden wij een maximale overspanning aan van 1500 mm. Deze overspanning is geldig tot een gebouwhoogte van 15 meter in alle windgebieden en uitgaande van een onbebouwde omgeving. Aanbevolen minimale lengte 1 m en maximale lengte 7 meter.

Brandgedrag

Onbrandbaar Klasse A1 volgens EN 13501-1

Normen

Productie volgens ISO 9001 en ISO 14001
Toleranties volgens de MDG/EPAQ-richtlijnen
Staalkwaliteit volgens EN 10346
Coatingkwaliteit volgens EN 10169

Specificaties